Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015 vào Đại học Văn hoá Hà Nội update

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015 vào Đại học Văn hoá Hà Nội update

Xem danh Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015 vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội update
Lưu ý :
– Tổng điểm theo từng tổ hợp trong danh sách chưa cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
– Khối năng khiếu R, môn năng khiếu chưa nhân hệ số.

Điều kiện, thời gian và hồ sơ ĐKXT.

    1. Điều kiện: Thí sinh có tổng điểm thi cho mỗi tổ hợp đăng ký xét tuyển (3 môn): 15 điểm đối với hệ đại học; 12 điểm đối với hệ cao đẳng.
    2. Thời gian và địa điểm:

      Từ 01/08/2015 đến 20/08/2015 thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hoá Hà Nội ( Số 418 Đường La Thành – Phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội ).

 Thông tin tuyển sinh các ngành

Tên trường.Ngành học. Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp môn thi  Dự kiến chỉ tiêu Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI VHH        
Các ngành đào tạo đại học:          
Kinh doanh xuất bản phẩm   D320402 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 110  
Khoa học thư viện   D320202 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 55  
Thông tin học   D320201 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 55  
Bảo tàng học   D320305   55  
– Chuyên ngành : Bảo tàng, bảo tồn di tích   D320305 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
Văn hoá học   D220340   120  
– Chuyên ngành : Nghiên cứu văn hoá   D220340 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
– Chuyên ngành : Văn hoá truyền thông   A220340 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam   D220112   100  
– Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về văn hoá dân tộc thiểu số   D220112 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
– Chuyên ngành : Tổ chức hoạt động văn hoá dân tộc thiểu số   D220112 – Văn, Sử, Năng khiếu   Môn năng khiếu hệ số 1.5
Quản lý văn hoá   D220342   350  
– Chuyên ngành : Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật   D220342 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn

– Văn, Sử, Năng khiếu

  Môn năng khiếu hệ số 1.5
– Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về gia đình   A220342 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
– Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về di sản văn hoá   B220342 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
– Chuyên ngành : Biểu diễn âm nhạc   D220342 – Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2    
– Chuyên ngành : Đạo diễn sự kiện   D220342 – Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2    
– Chuyên ngành : Biên đạo múa đại chúng   D220342 – Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2    
Sáng tác văn học   D220110   65  
– Chuyên ngành : Viết báo     – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
Việt Nam học   D220113   275  
– Chuyên ngành : Văn hoá du lịch   D220113 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
– Chuyên ngành : Lữ hành – Hướng dẫn du lịch   B220113 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn    
– Chuyên ngành : Hướng dẫn du lịch quốc tế   A220113 – Toán, Anh, Văn   Môn Tiếng Anh phải từ 6 điểm trở lên
Các ngành đào tạo cao đẳng          
Quản lý văn hoá   C220342 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 40  
Việt Nam học   C220113 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 35  
Khoa học thư viện   C320202 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 25  
Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy          
Quản lý văn hoá   D220342 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 45  
Việt Nam học   D220113 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 35  
Khoa học thư viện   D320202 – Văn, Sử, Địa– Toán, Anh, Văn 20  
  • Tiêu chí xét tuyển

Tiêu chí xét tuyển chính : Tổng hợp 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điều kiện về điểm xét tuyển : Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại ( điểm xét tuyển sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng ), thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau :

Đối với :

  1. Tổ hợp môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, nếu thí sinh có điểm bằng nhau, sẽ xét ưu tiên điểm môn Ngữ Văn.
  2. Tổ hợp môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, nếu thí sinh có điểm bằng nhau, sẽ xét ưu tiên điểm môn Tiếng Anh.
  3. Tổ hợp môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Năng khiếu và tổ hợp Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2; nếu thí sinh có điểm bằng nhau, sẽ xét ưu tiên tổng điểm môn Năng khiếu./.