Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Học viện Ngân hàng 2015

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Học viện Ngân hàng 2015

Xem Danh sách

1. Các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp các môn xét tuyển:

Ngành đào tạo   Mã ngành Môn thi Chỉ tiêu
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NHH     3.600
Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà NộiĐiện thoại: 043.8526417 ; Webside: www.hvnh.edu.vn    
*Hệ đào tạo đại học       3000
Tại trụ sở Học viện Ngân hàng NHH    Xét tuyển dựa trên 4 tổ hợp:– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

* Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn Tiếng anh

 

 
Tài chính Ngân hàng   D340201 1.300
Kế toán   D340301 600
Quản trị kinh doanh   D340101 400
Hệ thống thông tin quản lí   D340405 100
Kinh doanh Quốc tế   D340120 250
Ngôn ngữ Anh   D220201 150
Tại Phân viện Phú Yên NHP     
Tài chính Ngân hàng   D340201 100
Kế toán   D340301 100
*Hệ đào tạo cao đẳng       600
Tại trụ sở Học viện Ngân hàng NHH    – Căn cứ kết quả tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp như đại học để xét tuyển  
Tài chính Ngân hàng   C340201 300
Kế toán   C340301 100
Tại Phân viện Phú Yên NHP     
Tài chính Ngân hàng   C340201 100
Kế toán   C340301 100
 

 2. Phương thức tuyển sinh:

Kết hợp tuyển thẳng và xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia

 2.1. Tuyển thẳng:

a, Bậc đại học: Học viện dành 10% chỉ tiêu đối với thí sinh tuyển thẳng hàng năm (300CT) Với thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn toán, tin học, vật lý, hoá học, tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng.

b, Bậc cao đẳng:  Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của bậc cao đẳng (60 CT) để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

2.2.Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia.

a, Bậc đại học: Học viện dành 90% chỉ tiêu hàng năm để xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp, cụ thể như sau:

+ Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Vật lý và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Hóa học và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh);

+ Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải có một môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển là Ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc các phương án tổ hợp trên.

b, Bậc cao đẳng:  Học viện Ngân hàng xét tuyển đối với các thí sinh quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chí như sau: Thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện Ngân hàng đối với trình độ cao đẳng về một trong các phương án tổ hợp như trên.

2.3. Vùng tuyển sinh: Trụ sở Hà Nội tuyển sinh trong cả nước, Phân viện Phú Yên tuyển sinh khu vực các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị vào)

2.4. Đối với hệ đào tạo liên thông: (tuân thủ theo Thông tư 08/2015TT-BGD)