Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Xây dựng 2015 ( Cuối 03/08/2015)

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Xây dựng 2015 ( Cuối 03/08/2015)

Xem Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Xây dựng 2015 ( Cuối 03/08/2015)

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015 (trừ Chủ nhật)

                                       – Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

                                       – Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp qua đường bưu điện căn cứ theo thời gian trên dấu bưu điện.

Sau thời hạn trên hoặc giấy tờ không hợp lệ theo quy định thì hồ sơ không có giá trị đăng ký xét tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ nộp trực tiếp:

                           Tầng 1 – Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng

                       Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

    Địa điểm nhận hồ sơ qua đường bưu điện:

                                   Phòng Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng

                       Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

3. Lưu ý khi khai phiếu đăng ký xét tuyển:

   Thí sinh khai cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành có nguyện vọng đăng ký xét tuyển (đối với những ngành có chuyên ngành).