Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Ngoại thương 2015 (Cuối ngày 08/08/2015)

Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Ngoại thương 2015 (Cuối ngày 08/08/2015)

Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Ngoại thương 2015 (Cuối ngày 08/08/2015)

Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Ngoại thương 2015 (Cuối ngày 04/08/2015)

Dưới đây là Danh sách thí sinh ĐKXT vào Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 1 – Hà Nội. Cập nhật đến hết 12h ngày 4-8-2015

Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Ngoại thương 2015 (Cuối ngày 04/08/2015)

Thường xuyên UPDATE danh sách xét tuyển và thứ hạng thí sinh từng trường, từng  khoa.

Hướng dẫn cách dùng và xem thứ hạng của mình.

Hướng dẫn cách sắp xếp để biết mình đang ở vị trí nào?

Số điện thoại giải đáp thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại thương 2015: 04-32595158 (máy lẻ 203 hoặc 206)

Đôi điều nhận xét

Nhìn vào list danh sách này thấy rằng: Điểm ưu tiên đóng vai trò RẤT QUAN TRỌNG trong khi xét tuyển ở trường Đại học Ngoại thương. Có những em chỉ tầm 26 -27 điểm nhưng sau khi xét điểm ưu tiên ( Khu vực, Đối tượng) thì có thể lên thành 30 – 31 điểm. Tương tự như vậy đối với những em 23-24 điểm sau khi công điểm có thể vượt cả những em 26.5.