Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Giao thông vận tải 2015 (06/08/2015)

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Giao thông vận tải 2015 (06/08/2015)

Xem Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Giao thông vận tải 2015 (06/08/2015)

Hotline tư vấn tuyển sinh

  Bộ phận tuyển sinh (Cơ sở Hà Nội):  (04)3.552.6713

  Bộ phận tuyển sinh (Cơ sở Hà Nội): (04)3.854.7536

  Bộ phận tuyển sinh (Cơ sở Hà Nội): (04)3.854.6902

  Bộ phận tuyển sinh (Cơ sở Vĩnh Phúc): (0211).3.867.404

  Bộ phận tuyển sinh (CS. Thái Nguyên): (0280).3856.545

  Thầy Thế Anh: 0916.006.576

  Thầy Minh (Phòng Đào tạo Hà Nội): 0982.840.112

  Thầy Trinh: 0913.091.715

  Cô Hạnh (Phòng Đào tạo Hà Nội): 098.346.998

  Thầy Sơn (Cơ sở Vĩnh Phúc): 0912.054.161

  Thầy Tuấn (Cơ sở Thái Nguyên): 0912.454.936

  Thầy Tùng: 0985.128.569