Đại học Kinh tế quốc dân tuyển thẳng thí sinh đạt 27 điểm

Đại học Kinh tế quốc dân tuyển thẳng thí sinh đạt 27 điểm

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân 2016

Đại học Kinh tế quốc dân năm 2016 sẽ tuyển 4.800 chỉ tiêu cho 24 ngành đào tạo đại học hệ chính quy và 5 ngành của chương trình định hướng ứng dụng (POHE). Trường sử dụng phương thức xét tuyển, dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.

Chỉ những thí sinh có tổ hợp điểm xét tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo ít nhất 2 điểm mới đủ điều kiện được tham gia xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân. Trường này sẽ xét tuyển theo từng ngành và điểm trúng tuyển cũng được xác định theo từng ngành riêng lẻ. 

Tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân 2016

Trường sẽ tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, những thí sinh có điểm 3 môn thi THPT quốc gia, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt từ 27 trở lên (không tính điểm ưu tiên), cũng được Đại học Kinh tế quốc dân tuyển thẳng vào học.