Cực trị Hình trụ max min P1

0

  • Một người có một dãi duy băng độ dài . Người đó cần bọc dãi duy băng đó đi quanh một hộp quà hình trụ. Khi bọc quà người này dùng để thắt nơ trên nắp hộp (như hình vẽ minh họa). Hỏi dãi duy băng đó có thể bọc được hộp quà có thể tích lớn nhất là bao nhiêu?