Công thức mũ logarit hay dùng (P1)

Công thức mũ logarit hay dùng (P1)

Tuyển tập những công thức mũ logarit thường dùng.