Công thức các khối đa diện trong không gian (P1)

Công thức các khối đa diện trong không gian (P1)

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

1. Khối hộp chữ nhật

hinh-hop-chu-nhat

2. Khối chóp

hinh-chop

3. Khối lăng trụ

khoi-lang-tru

4. Mặt cầu – Khối cầu

hinh-cau

Mở rộng: Hình chỏm cầu

chom-cau

5. Hình trụ và khối trụ

hinh-tru

Mở rộng:
a. Hình trụ cụt

hinh-tru-cut

b. Hình nêm
+ Loại 1

hinh-nem-loai-1

+ Loại 2

hinh-nem-loai-2

6. Hình nón – Khối nón

hinh-non

Mở rộng: Hình nón cụt

hinh-non-cut