Chuyên đề ứng dụng Mũ Logarit vào thực tế

Chuyên đề ứng dụng Mũ Logarit được viết theo các mức độ từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

Các bài toán phần này gồm các bài toán lãi suất, bài toán tăng trưởng dân số, bài toán tính độ richter, bài toán đo PH, bài toán phóng xạ…

Một số bài toán hay như sau:

53: Một người gửi 6 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% một năm. Hỏi sau bao năm người gửi sẽ có 12 triệu từ số tiền gửi ban đầu

A. 9,511 B. 10,511 C. 11,511                D. 12,511

 

54: Tìm số các chữ số của 22008 khi viết trong hệ thập phân lấy giá trị gần đúng  

A. 605    B. 603    C. 602                     D. 601

55: Tìm số các chữ số của 32017 khi viết trong hệ thập phân lấy giá trị gần đúng: lg3=0,4771

A. 963 B. 964 C. 965                    D. 966

 

56: Đem 100 triệu đi gửi ngân hàng lãi suất 8% năm thì sau 2 năm có bao nhiêu tiền? Lãi suất theo thể thức lãi kép liên tục.

A.118,35 B. 117,35 C. 119,55          D. 127,85       

Các em phải phân biệt được lãi kép liên tục nó khác so với lãi suất theo các định kỳ 1 năm, nửa năm, theo quý, theo tháng, theo tuần, theo ngày.

Bài toán tăng dân số

57: Dân số Việt Nam năm 2017 là 90 triệu. Tăng trưởng dân số hàng năm là 1,32%. Dự đoán dân số 10 năm sau?

A: 102,7          B. 102,6            C. 109,55          D. 107,85       

Đáp án A. Áp dụng công thức này: S=A.eNr

Tóm tắt đề bài A: 90  triệu ; N: 10 năm ;r: 1,32%. Tính S??

58: Số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ thành 300 con. Hỏi sau 10 giờ có bao nhiêu còn vi khuẩn? Biết sự tăng trưởng của vi khuẩn theo công thức S=A.ert (A: số lượng vi khuẩn ban đầu; r: tỷ lệ tăng trưởng, t là thời gian tăng trưởng)

A.800 B. 900 C. 1000                    D. 1100

=>=>S=100.e10r=900

59: Chu kỳ bán hủy của chất phóng xạ Pu239 là 24360 năm. (Tức là sau 24360 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy tính theo công thức S=A.ert.

A: lượng phóng xạ ban đầu, S: lượng còn lại sau thời gian phân hủy t. t: thời gian phân hủy. Hỏi 10 g Pu239 sau bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 g?

A. 80922,17 B. 80933,17 C. 80233,17      D. 81933,17 

 

60: Bia có . Tính độ pH của bia?

A.4,09 B. 5,09 C. 6,09            D. 7,09

61: Động đất Tuần Giáo- Điện Biên (năm 1983), với cường độ 6,8 độ Richter. Tính năng lượng tỏa ra?

A.3,98. 1021 B. 4,98. 1022 C.3,99. 1023   D.4,01.1024

Còn hàng trăm bài toán ứng dụng hay đang chờ đợi các em. Hãy Kết bạn: https://www.facebook.com/nguyentheanh.teacher  hoặc nhắn tin Thầy Thế Anh: 0986.683.218

Document-page-001 (1) Document-page-002 (1) Document-page-003 (1) Document-page-004 (1) Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008 Document-page-011 Document-page-012