Chương trình Toán lớp 8

Chương trình Toán lớp 8 – Các em được học những gì trong chương trình Toán lớp 8

Lớp 8 là một trong những năm bản lề khá quan trọng cho những năm học tiếp theo.  Những kiến thức như nhân chia đa thức, phân tích thành nhân tử, Rút gọn, quy đồng phân thức ở Đại số và các hình cơ bản như tứ giác, hình thang (thường, cân), đường trung bình, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông và diện tích các hình cũng được nhắc lại ở những năm tiếp theo + những năm thi đại học.

ĐẠI SỐ

Phép nhân và phép chia đa thức

Nhân đơn thức với đa thức

Nhân đa thức với đa thức

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chia đơn thức cho đơn thức

Chia đa thức cho đơn thức

Chia đa thức một biên đã sắp xếp.

Phân thức đại số

Phân thức đại số

Tính chất cơ bản của phân thức

Rút gọn phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Phép cộng các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Phương trình bậc nhất một ẩn

Mở đầu về phương trình

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Phương trình tích

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải toán bằng cách lập phương trình

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bất phương trình một ẩn

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

HÌNH HỌC

Tứ giác

Hình thang (thường, hình thang cân)

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đối xứng trục

Hình bình hành

Đối xứng tam

Hình chữ nhật

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Hình thoi

Hình vuông

Diện tích đa giác

Đa giác. Đa giác đều

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình tam giác

Diện tích hình thang

Diện tích hình thoi

Diện tích đa giác

Tam giác đồng dạng

Định lí Ta-lét trong tam giác

Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Tính chất đường phân giác của tam giác

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Các trường hợp đồng dạng

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Hình lăng trụ đứng, Hình chóp đều

Hình lăng trụ đứng

Hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Hình lăng trụ đứng

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Thể tích của hình lăng trụ đứng

Hình chóp đều

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Thể tích hình chóp đều