Chương trình Toán lớp 3

Chương trình Toán lớp 3

chuong-trinh-toan-lop-3

Chương trình Toán lớp 3 các em học sinh sẽ được học cách đọc viết số có ba chữ số, cộng trừ số có ba chữ số và các phép cộng trừ nhân chia trong phạm vi 1000, 10000, 10000. Các khái niệm các góc vuông, các đơn vị đo độ dài, chu vi hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn…Làm quen với các số La Mã, cách xem giờ, ngày, tháng, năm. Cách tính diện tích của các hình chữ nhật, hình vuông… và đơn vị đo diện tích.

Toán lớp 3 có những nội dung gì?

1. Ôn tập và bổ sung Toán lớp 2

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Trừ các số có ba chữ sô (có nhớ một lần)

Ôn tập các bảng nhân, chia

Ôn tập về hình học

Ôn tập về giải toán

Xem đồng hồ

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 6

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)

Bảng chia 6

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Chia số có hai chữ số cho một chữ số

Phép chia hết và phép chia có dư

Bảng nhân 7

Gấp một số lên nhiều lần

Bảng chia 7

Giảm đi một số lần

Tìm số chia

Góc vuông, góc không vuông

Vẽ góc vuông

Đơn vị Đề-ca-mét, Héc-tô-mét

Bảng đơn vị đo độ dài

Thực hành đo độ dài

Bài toán giải bằng hai phép tính

Bảng nhân 8

Nhân số có ba chữ  số với số có một chữ số.

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bảng chia 8

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bảng nhân 9

Đơn vị Gam

Bảng chia 9

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Làm quen với biểu thức+ Tìm giá trị biểu thức

Hình chữ nhật, hình vuông, Chu vi hình chữ nhật, hình vuông

3. Các số đến 10000

Các số có bốn chữ số

Số 10000

Điểm ở giữa. Trung điểm đoạn thẳng

So sánh các số trong phạm vi 10000

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Tháng năm

Hình tròn, tâm hình tròn, đường kính, bán kính, Vẽ đường tròn

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

Làm quen với chữ số La Mã

Thực hành xem đồng hồ

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Tiền Việt Nam

Làm quen với thống kê số liệu

4. Các số đến 100000

Các số có năm chữ số

Các số có năm chữ số

Số 100000

So sánh các số trong phạm vi 100000

Diện tích của một hình

Đơn vị đo diện tích: Xăng-ti-mét vuông

Diện tích hình chữ nhật, hình vuông

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Tiền Việt Nam

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Thầy Nguyễn Thế Anh