Chương trình Toán lớp 2

Chương trình Toán lớp 2

chuong-trinh-toan-lop-2

 

Chương trình Toán lớp 2 về cơ bản dạy các em phép tính cộng trừ trong phạm vi lớn hơn, nhân chia. Các đơn vị tính như đề-xi-mét,  ki-lô-gam, mét, ki-lô-mét, mi-li-mét. Biết cách xem ngày giờ, tháng và xem lịch thành thạo. Đồng thời biết về đường thẳng, đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, tứ giác. Ngoài ra  còn biết so sánh các số có ba chữ số với nhau.

Tại sao thầy Nguyễn Thế Anh lại quan tâm đến chương trình Toán lớp 2? 

Đây cũng là một năm nền tảng giúp các em học sinh từng bước làm quen với Toán ngày một nâng cao hơn. Các em học sinh cần phải tính toán tốt và biết cộng trừ nhân chia, tính các hình đơn giản, so sánh được các số có ba chữ số, biết các đơn vị đo lường thường gặp, biết cách xem lịch: ngày, tháng, giờ một cách thuần thục.

Toán lớp 2 có nội dung gì?

Ôn tập và bổ sung kiến thức Toán lớp 1:

Ôn tập các số đến 100

Số hạng – Tổng

Đề-xi-mét

Số bị trừ – Số trừ- Hiệu

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có tổng bằng 10: 26+4 ; 36+24

9 cộng với một số:9 +5 ; 29+5; 49+25

8 cộng với một số : 8+5; 28+5; 38+25

Hình chữ nhật – Hình tứ giác

7 cộng với một số: 7+5; 47+5; 47+25

Bài toán về nhiều hơn, ít hơn

Ki-lô-gam

6 cộng với một số : 6+5; 26+5; 36+15

Phép cộng có tổng bằng 100

Lít

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tìm một số hạng trong một tổng

Số tròn chục trừ đi một số

11 trừ đi một số: 11-5; 31-5;51-15

12 trừ đi một số: 12-8; 32-8;52-28

13 trừ đi một số: 13-5; 33-5; 53-15

14 trừ đi một số: 14-8; 34-8; 54-18

15,16,17 trừ đi một số: 55-8,56-7;37-8;68-9; 65-38;46-17; 57-28;78-29

Bảng trừ

100 trừ đi một số

Tìm số trừ, số bị trừ

Đường thẳng

Ngày, giờ, tháng, xem đồng hồ, xem lịch

Phép nhân, phép chia

Tổng của nhiều số

Phép nhân

Thừa số – Tích

Bảng nhân 2

Bảng nhân 3

Bảng nhân 4

Bảng nhân 5

Đường gấp khúc, Độ đài của đường gấp khúc

Phép chia

Bảng chia 2, Một phần hai

Số bị chia, Số chia, Thương

Bảng chia 3, Một phần ba

Bảng chia 4, Một phần tư

Bảng chia 4, Một phần năm

Giờ, phút

Tìm số bị chia

Chu vi hình tam giác, tứ giác

Số 1 trong phép nhân

Số 0 trong phép nhân, phép chia

Các số trong phạm vi 1000

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

So sánh các số tròn trăm

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số từ 101 đến 110

Các số từ 111 đến 200

Các số có ba chữ số

So sánh các số có ba chữ số

Mét

Ki-lô-mét

Mi-li-mét

Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Tiền Việt Nam