Chương trình Toán lớp 11 gồm những gì?

Chương trình Toán lớp 11 gồm những gì?

Lớp 11 có thể nói là năm học rất quan trọng bởi tập trung nhiều kiến thức ở trong kỳ thi THPT quốc gia. Năm lớp 11 các em sẽ được học về lượng giác tổ hợp xác suất, đạo hàm tích phân, giới hạn, hình học không gian… toàn là những phần có trong đề thi. Bởi vậy các em phải rất tập trung ở năm học này.

ĐẠI SỐ

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Các hàm số lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản

Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản

Tổ hợp và xác suất

Hai quy tắc đếm cơ bản

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Nhị thức Niu-tơn

Xác suất

Biến cố và xác suất của biến cố

Các quy tắc tính xác suất

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học

Dãy số

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Giới hạn

Giới hạn của dãy số

Dãy số có giới hạn 0

Dãy số có giới hạn hữu hạn

Dãy số có giới hạn vô cực

Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số

Giới hạn một bên

Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực

Các dạng vô hình

Hàm số liên tục

Đạo hàm

Khái niệm về đạo hàm

Các quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Vi phân

Đạo hàm cấp cao

HÌNH HỌC

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Mở đầu về phép dời hình

Phép tịnh tiến và phép dời hình

Phép đối xứng trục

Phép quay và phép đối xứng tâm

Hai hình bằng nhau

Phép vị tự

Phép đồng dạng

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Hai đường thẳng song song

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Hai mặt phẳng song song

Phép chiếu song song

Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc

Vecto trong không gian. Sự đồng phẳng của các vecto

Hai đường thẳng vuông góc

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hai mặt phẳng vuông góc

Khoảng cách.