Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Các hàm số lượng giác

Bài này các em sẽ học về hàm số y = sinx, cosx, tanx, cotx

Đây là những kiến thức các em cần phải nhớ khi học về hàm số y = sinx, cosx, tanx, cotx

Các em cần nhớ kiến thức khi nói về hàm số là: Tập xác định, tập giá trị, là hàm số chẵn hay lẻ, Chu kỳ tuần hoàn là gì? Đồng biến nghịch biến ra sao? đường tiệm cận? Đồ thị hình dạng ra sao?

ham-so-sin-cos ham-so-tan-cot