Chữa chi tiết đề Toán 9 hk2 quận Hai Bà Trưng 2021

Chữa chi tiết đề Toán 9 hk2 quận Hai Bà Trưng 2021

Video chữa đề Toán 9 hk2 quận Hai Bà Trưng 2021

Trích đề toán 9 hk2 2021 quận hai bà trưng

Câu 3. 2 tìm giá trị của m để d cắt P tại 2 điểm phân biệt thoả mãn x1-3×2=7

Câu 4.3 Hình Chứng minh A thay đổi trên tia đối của BC, đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định

 

de toan 9 hk2 2021 quan hai ba trung