Chỉ tiêu tuyển sinh các khoa của trường Chuyên Sư Phạm HN

Chỉ tiêu tuyển sinh các khoa của trường Chuyên Sư Phạm HN. Vì mỗi năm chỉ tuyển 300-400 học sinh nên tỷ lệ chọi thường rất cao.

Điểm chuẩn chuyên sư phạm các năm tại đây  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:

Lớp chuyên Chỉ Tiêu Học Bổng
Toán 80 30
Tin Học 40 20
Vật Lý 40 20
Hóa Học  40 20
Sinh Học 40 20
Ngữ Văn 40 20
Ngoại Ngữ  70 25

  Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017:

Lớp chuyên Chỉ Tiêu Học Bổng
Toán 80 30
Tin Học 40 20
Vật Lý 40 20
Hóa Học  40 20
Sinh Học 40 20
Ngữ Văn 40 20
Ngoại Ngữ  70 25

  Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016:

Lớp chuyên Chỉ Tiêu Học Bổng
Toán 80 30
Tin Học 40 20
Vật Lý 40 20
Hóa Học  40 20
Sinh Học 40 20
Ngữ Văn 40 20
Ngoại Ngữ  70 25

 

 Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015:

Lớp chuyên Chỉ Tiêu Học Bổng
Toán 80 30
Tin Học 40 20
Vật Lý 40 20
Hóa Học  40 20
Sinh Học 40 20
Ngữ Văn 40 20
Ngoại Ngữ  70 25

Chỉ tiêu tuyển sinh rất gắt gao nên quý phụ huynh cần tìm hiểu kỹ trước khi cho con thi vào chuyên sư phạm