Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học quốc gia Hà Nội 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học quốc gia Hà Nội 2016

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào trường theo đó trường lấy 6.560 chỉ tiêu cho 9 trường viên thuộc ĐH Quốc gia Hà nội

Trong đó, Đại học Công nghệ 840 chỉ tiêu, Đại học Khoa học Tự nhiên 1.380 chỉ tiêu, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 1.610 chỉ tiêu, Đại học Ngoại ngữ 1.200 chỉ tiêu, Đại học Kinh tế 540 chỉ tiêu, Đại học Giáo dục 320 chỉ tiêu, Khoa Luật 300 chỉ tiêu, Khoa Y dược 120 chỉ tiêu, khoa Quốc tế 250 chỉ tiêu.

Năm nay 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Với các ngành đào tạo thuộc Đại học Ngoại ngữ, ngoài bài thi đánh giá năng lực, thí sinh phải thi thêm bài thi môn ngoại ngữ (một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) phù hợp yêu cầu đầu vào của từng chương trình đào tạo.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra tháng 5/2016 tại Hà Nội (ngày 5/5 đến 8/5 và 13/5 đến 15/5); Tại Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng (từ 5/5 đến 8/5). Đợt 2 từ ngày 5/8 đến 15/8.

Chỉ tiêu chi tiết các trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nội 2016

2. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội 2016

3. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tuyển 1610 chỉ tiêu 2016

4. Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội 2016

5. Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 540 chỉ tiêu năm 2016

6. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội 2016

7. Chỉ tiêu tuyển sinh khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội 2016

8. Khoa Quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 250 chỉ tiêu năm 2016

9. Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y dược ĐH Quốc gia Hà Nội 2016