Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hà Nội 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hà Nội 2015: Bác sỹ Đa khoa (500 chỉ tiêu) Răng hàm mặt (80 chỉ tiêu)….

Thông tin các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Y Hà Nội: Các ngành đào tạo Bác sỹ sẽ trải qua 6 năm đào tạo còn Cử nhân sẽ chỉ cần 4 năm đào tạo.

Danh sách các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Y Hà Nội

Mã trường: YHB

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội – Điện Thoại: 04.38523798  -Website: www.hmu.edu.vn

stt

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015

1.

Bác sỹ Đa khoa

D720101

B

500

2.

Bác sỹ Y học Cổ truyền

D720201

B

50

3.

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

D720601

B

80

4.

Bác sỹ Y học Dự phòng

D720302

B

100

5.

Cử nhân Y tế Công cộng

D720301

B

30

6.

Cử nhân Dinh Dưỡng

D720303

B

50

7.

Cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm

D720332

B

50

8.

Cử nhân Điều dưỡng gồm:

– Cử nhân điều dưỡng thường (45 chỉ tiêu) (1)

– Cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến (45 chỉ tiêu) (2)

D720501

B

90

9.

Cử nhân khúc xạ nhãn khoa  Ngành mới

B

50

Tổng chỉ tiêu

1000

Điểm thi các năm trước từng khoa Đại học Y Hà Nội

Thông tin về mã ngành đào tạo Bác sĩ đa khoa

Bác sỹ Đa khoa                      Mã ngành: D720101

· Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

550

26,5

2013

550

27,5

2012

550

26,0

2011

550

25,5

2010

550

24,0

2009

550

25,5

2008

450

27,0

 Bác sỹ Y học Cổ truyền – Mã ngành: D720201

–         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

50

23,0

2013

50

25,0

2012

50

21,0

2011

50

23,0

2010

50

19,5

2009

50

21,5

2008

60

24,5

Bác sỹ Răng Hàm Mặt – Mã ngành: D720601

–         Điểm trúng tuyển những  năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

80

25,0

2013

100

27,0

2012

100

24,0

2011

100

25,5

2010

100

22,0

2009

50

25,0

2008

50

28,5

Bác sỹ Y học Dự phòng – Mã ngành: D720302

–         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

100

22,0

2013

100

22,5

2012

80

20,0

2011

80

22,0

2010

80

18,5

2009

60

21,0

2008

60

24,5

Cử nhân Điều Dưỡng – Mã ngành: D720301

–         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

30

20,0

2013

50

22,0

2012

70

20,0

2011

70

20,0

2010

70

18,5

2009

50

16,0

2008

Không tuyển sinh

 

Cử nhân điều dưỡng – Mã ngành: D720303

Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

50

22,5

2013

50

20,0

2012

Chưa tuyển sinh

Cử nhân Kỹ Thuật Y Học chuyên ngành xét nghiệm – Mã ngành: D720332

–         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

50

22,5

2013

50

25,0

2012

50

22,5

2011

50

22,0

2010

50

19,0

2009

50

22,0

2008

60

23,0

 

Cử nhân Điều dưỡng – Mã ngành: D720501 (26-02-2015)

–         Điểm trúng tuyển những năm gần đây:

Năm

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2014

90

22,0

2013

100

24,0

2012

100

21,0

2011

100

20,5

2010

100

19,0

2009

100

19,5

2008

120

24,0

Cử nhân khác xạ nhãn khoa – Mã ngành: Đào tạo mới

·        2015 là năm đầu tiên tuyển sinh:

Năm

Chỉ tiêu

2015

50

 

Theo Đại học Y Hà Nội