Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công đoàn 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công đoàn 2015

Các ngành xét tuyển Đại học Công đoàn 2015

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp mônxét tuyển

truyền thống

Tổ hợp mônxét tuyển mới Chỉ tiêu
(Dự kiến)
I. Trình độ Đại học:       1800
1 Bảo hộ lao động D850201 Toán + Lý + Hóa(Khối A00)
Toán + Lý + Anh

(Khối A01)

Toán + Anh + Văn(Khối D01) 140
2 Quản trị kinh doanh D340101 Toán + Lý + Hóa(Khối A00)
Toán + Lý + Anh

(Khối A01)
Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

  280
3 Quản trị nhân lực D340404 180
4 Kế toán D340301 270
5 Tài chính – Ngân hàng D340201 270
6 Quan hệ lao động D340408 140
7 Xã hội học D310301 Văn + Sử + Địa(Khối C00)
Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

Toán + Lý + Anh(Khối A01) 140
8 Công tác xã hội D760101 140
9 Luật D380101 240
II. Trình độ Cao đẳng:       100
1 Quản trị kinh doanh C340101 Toán + Lý + Hóa(Khối A00)
Toán + Lý + Anh

(Khối A01)
Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

  35
2 Kế toán C340301 35
3 Tài chính – Ngân hàng C340201 30
III. Liên thông chính quy: 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh,Tài chính – ngân hàng 100

 

*Ghi chú: Chỉ tiêu xét tuyển của tổ hợp môn truyền thống, tổ hợp môn mới và thí sinh thuộc diện tuyển thẳng Trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.