Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viên Ngân hàng 2015 là bao nhiêu?

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viên Ngân hàng 2015 là bao nhiêu? 3.000 chỉ tiêu cho hệ đại học và 600 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng (tăng 20% so với chỉ tiêu năm 2014)

Năm 2015, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thí sinh muốn nộp hồ sơ vào Trường, Học viện Ngân hàng dành 3.000 chỉ tiêu cho hệ đại học và 600 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng (tăng 20% so với chỉ tiêu năm 2014). Đồng thời, quyết định bổ sung việc xét tuyển dựa trên tổ hợp 3 môn khối (A3) Toán- Hóa- Anh, thay vì chỉ có khối (A) Toán- Lý- Hóa; (D) Toán- Văn- Anh hay (A1) Toán- Lý- Anh như hằng năm. Ngoài ra, lưu ý thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn tiếng Anh.

Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp các môn xét tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2015

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

NHH

   

3.600

Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 043.8526417 ; Webside: www.hvnh.edu.vn

 

*Hệ đào tạo đại học

 

   

3000

Tại trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

   

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

* Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải dự thi tổ hợp có môn Tiếng anh

 

 

Tài chính Ngân hàng   D340201

1.300

Kế toán   D340301

600

Quản trị kinh doanh   D340101

400

Hệ thống thông tin quản lí   D340405

100

Kinh doanh Quốc tế   D340120

250

Ngôn ngữ Anh   D220201

150

Tại Phân viện Phú Yên

NHP

 

 

Tài chính Ngân hàng   D340201

100

Kế toán   D340301

100

*Hệ đào tạo cao đẳng

 

   

600

Tại trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

  – Căn cứ kết quả tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp như đại học để xét tuyển

 

Tài chính Ngân hàng   C340201

300

Kế toán   C340301

100

Tại Phân viện Phú Yên

NHP

 

 

Tài chính Ngân hàng   C340201

100

Kế toán   C340301

100

 

Năm 2015, Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức mới, kết hợp tuyển thẳng với xét tuyển. Trong đó dành 10% chỉ tiêu cho tuyển thẳng, tương ứng 300 chỉ tiêu cho hệ đại học và 60 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng, còn lại 90% xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia.

Mọi thí sinh trên cả nước đều có thể ứng tuyển vào Học viện Ngân hàng, ngoại trừ Phân viện Phú Yên chỉ tuyển sinh khu vực các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị vào).

Lưu ý các em muốn chắc chắn hơn cơ hội trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng, nên lựa chọn ngay nguyện vọng 1. Bên cạnh cơ hội trúng tuyển vào các ngành học của Học viện Ngân hàng, các em có thể lựa chọn thêm các cơ hội khác tại các chương trình quốc tế…