Cấu trúc đề thi vào 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2017

Cấu trúc đề thi vào 10 môn Toán tại Hà Nội năm 2017.

Theo kinh nghiệm luyện thi vào 10 nhiều năm của Thầy Nguyễn Thế Anh – một trong những thầy giáo nổi tiếng luyện thi vào 10 cũng như vào Đại học TOP đầu thì cấu trúc đề thi vào 10 môn Toán năm 2017 ở thành phố Hà Nội sẽ có cấu trúc như sau:

Đề thi năm nào cũng có 5 câu.

Câu 1: (2 điểm) Căn thức và câu liên quan

a) Tính giá trị biểu thức

b) Rút gọn biểu thức, chứng minh biểu thức.

c) Tìm x thỏa mãn điều kiện cho trước

  • Dạng bài: Max, min
  • Dạng bài: Tìm x để biểu thức nguyên
  • Dạng bài: Tìm x để biểu thức thỏa mãn điều kiện gì đó.

Bài 2: (2 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

  • Dạng toán: Toán chuyển động
  • Dạng toán: Làm chung làm riêng
  • Dạng toán: Năng suất
  • Dạng toán: Toán tăng giảm %
  • Dạng toán: Toán hình học
  • Dạng toán: Toán chia đồ, chia phòng
  • Dạng toán: Toán tuổi

Câu 3: (2 điểm)

1. Giải hệ phương trình: thường là đặt ẩn phụ để đưa về hệ bậc nhất hai ẩn.

Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn có tham số.

2. Bài toán quy về phương trình bậc 2 một ẩn (có thể là bài toán tương giao của đồ thị hàm bậc 2 và đồ thị hàm bậc nhất).

a) Tìm nghiệm hoặc số nghiệm, chứng minh kết luận về nghiệm.

b) Ứng dụng định lí Vi-et. Tìm m để thỏa mãn điều kiện gì đó có ứng dụng Viet.

Câu 4: HÌNH (3,5 điểm)

a) Chứng minh tứ giác nội tiếp (1 điểm)

b) Tam giác đồng dạng hoặc chứng minh đẳng thức hình học hoặc chứng minh góc bằng nhau…(1 điểm)

c) Chứng minh tiếp tuyến, chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau…. (1 điểm)

d) Chứng minh //, vuông góc, tỉ lệ, tìm quỹ tích, max min (ý này 0,5 điểm

Câu 5: Bất Đẳng Thức, phương trình, hệ phương trình không mẫu mực (0,5 điểm)

Thông thường đề thi ở Hà Nội sẽ vào bất đẳng thức 2 ẩn, 3 ẩn.

Nhìn vào cấu trúc đề thi trên, để đạt điểm cao các em cần xác định mục tiêu cụ thể cho bài thi Toán, cố gắng tránh mất điểm ở những câu dễ, trình bày logic chặt chẽ. 

Nói chung để đạt vào điểm 8-9 điểm thì không phải quá khó. 

Điểm 9-10 điểm thì các em cần làm tốt những phần dễ và làm được câu 4-d và câu 5.