Cấu trúc đề thi chuyên ngữ cấp 2 – cấp 2 THCS

Cấu trúc đề thi chuyên ngữ cấp 2  – cấp 2 THCS

Học phí dự kiến của chuyên ngữ cấp 2 ra sao?

Những băn khoăn của phụ huynh khi đăng kí vào trường chuyên ngữ THCS cấp 2?

Khung năng lực của học sinh chuyên ngữ THCS cấp 2

Cấu trúc đề thi chuyên ngữ cấp 2  – cấp 2 THCS

Bài thi 1: Đánh giá năng lực khoa học tự nhiên và toán
Thời gian làm bài: 45 phút
Tổng số câu hỏi: 12 câu
Bài thi 2: Đánh giá năng lực khoa học xã hội và tiếng việt
Thời gian làm bài: 45 phút
Tổng số câu hỏi: 12 câu
Bài thi 3: Đánh giá năng lực tiếng anh
Thời gian làm bài: 70 phút
số phần thi: 02
Tổng số câu hỏi: 61

cau truc danh gia nang luc khoa hoc tu nhien va toan cau truc danh gia nang luc khoa hoc xa hoi va tieng viet cau truc danh gia nang luc tieng anh