Cấu trúc đề thi bài thi đánh giá năng lực – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016

Nhân tiện việc Đổi mới vẫn chưa ngã ngũ thì dường như việc chuyển đề thi môn Toán thành TRẮC NGHIỆM đã đem lại không ít thắc mắc cho các thí sinh và gia đình đặc biệt là các em chuột bạch 99. Các em hãy xem cấu trúc đề thi Toán trắc nghiệm trong bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để hiểu thêm.

I. Cấu trúc đề thi bài thi đánh giá năng lực –  Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016

1. Cấu trúc chung:

Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: phần bắt buộc và phần tự chọn

1.1. Phần bắt buộc bao gồm:

a) Tư duy định lượng 1: Kiến thức Toán học

b) Tư duy định tính 1: Kiến thức Ngữ văn

Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau:

– Kiến thức trong chương trình lớp 10:10%

– Kiến thức trong chương trình lớp 11: 20%

– Kiến thức trong chương trình lớp 12:70%.

1.2. Phần tự chọn: Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung dưới đây:

a) Khoa học Tự nhiên

b) Khoa học Xã hội

Cơ cấu kiến thức trong phần tự chọn được phân bổ như sau:

– Kiến thức trong chương trình lớp 11: 30%

– Kiến thức trong chương trình lớp 12:70%

Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian thực hiện là 195 phút.

2. Cấu trúc đề thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016 (Chi Tiết)

Phần nội dung Lĩnh vực kiến thức Dạng câu hỏi Số câu hỏi Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)
Phần bắt buộc
Tư duy định lượng 1 Toán học  (80 phút) Đại số; Hình học; Giải thích; Thống kê và xác suất sơ cấp 35 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn/một đáp án duy nhất, 15 câu tự tìm ra đáp án 50 câu Năng lực tư duy định lượng với các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đo lường, sáng tạo
Tư duy định tính 1 Ngữ văn (60 phút) Dữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống như văn học, ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật ,… Trắc nghiệm 4 lựa chọn/một đáp án duy nhất 50 câu Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải quyết vấn đề.
Phần tự chọn (Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung)
Tư duy định lượng 2 Kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học (40 câu/55 phút) Vật lý: Cơ học, Điện học, Quang học, Từ trường, Vật lý hạt nhân nguyên tử và Lượng từ ánh sáng Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất 15 Năng lực tư duy định lượng, ở các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Vật lý
Hóa học : Hóa học đại cương (các nguyên tố, cấu tạo nguyên tử); Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất 15 Năng lực tư duy định lượng ở các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Hóa học
Sinh học: Sinh học cơ thể, Di truyền và biến dị, Tiến hóa Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất 10 Năng lực tư duy định lượng ở các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Sinh học
Phần nội dung Lĩnh vực kiến thức Dạng thức câu hỏi Số câu hỏi Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)
Tư duy định tính 2. Kiến thưc Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (40 câu /55 phút) Lịch sử: Lịch sử thế giới cận – hiện đại, lịch sử Việt Nam cận – hiện đại … – Đọc hiểu 15 Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, giải quyết vấn đề thông qua lĩnh vực Lịch sử.
– Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất
Địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa lý dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tê, Địa lý các ngành kinh tế, Địa lý các vùng kinh tế – Đọc hiểu; 15 Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải quyết vấn đề thông qua lĩnh vực Địa lý
– Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất
Giáo dục công dân: Nhà nước và pháp luật; Hàng hóa – tiền tệ – thị trường; Kinh tế hàng hóa; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Các chính sách về giáo dục –đào tạo, khoa học – công nghệ; văn hóa; quốc phòng – an ninh…. – Đọc hiểu 10 Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích suy luận, đánh giá, giải quyết vấn đề thông qua lĩnh vực Giáo dục công dân
Tổng (195 phút)   140 câu

Theo thông tin từ Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội về kỳ thi ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2016

– Việc đăng ký dự thi dự kiến sẽ thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

– Cách chấm điểm bài thi đánh giá năng lực sẽ được điều chỉnh. Nếu như năm 2015, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 điểm thì từ sang năm sẽ tính hệ số theo cấp độ đánh giá năng lực của từng câu hỏi. Bài thi vẫn có tổng số 140 câu hỏi với tổng số 140 điểm. Nhưng những câu hỏi khó sẽ được tăng điểm lên, còn những câu hỏi dễ sẽ giảm điểm xuống.

– Ngoài 7 trường thành viên và 5 khoa trực thuộc của ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh ĐH, ĐHQGHN cũng đã có văn bản đồng ý cho các trường ĐH: Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Kiến trúc Đà Nẵng và một số trường ĐH ngoài công lập được sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh năm 2016