Cảm nghĩa của Phương 97 về thầy Nguyễn Thế Anh

Thầy Thế Anh! Em là Phương học sinh thi lại 97, em cảm ơn thầy vì đã nhiệt tình giảng dạy cho chúng em. Chúng em may mắn được biết đến thầy và phương pháp giảng dạy của thầy. Em sẽ cố gắng học tập tốt và thành công để không phụ công ơn của Thầy.

Phương 97