Các trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2015

Các trường Quân đội công bố điểm chuẩn 2015

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng và các trường khác thuộc khối quân đội vừa công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn của Học viện quân y đối với thí sinh nam A00 là 27.5 và đối với thí sinh nữ là 28.5 điểm. Đây là mức điểm khá cao trong những năm gần đây.

Trong điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học quân sự 2015 của 18 trường quân đội, riêng Học viện Phòng không – Không quân sử dụng tiêu chí phụ đối với thí sinh nam miền Bắc để xét tuyển. Theo đó, thí sinh có mức điểm 24,5 trở lên phải đạt thêm điều kiện 7,25 điểm môn Toán trở lên

Điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự  2015

quan_su_1

Điểm chuẩn Học viện hải quân  2015

quan_su_2

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần  2015

quan_su_3

Điểm chuẩn Học viện Quân y  2015

quan_su_4

Điểm chuẩn Học viện khoa học quân sư 2015

quan_su_5

Điểm chuẩn Trường sĩ quan lục quân, không quân, pháo binh, đặc công 2015

quan_su_6

Điểm chuẩn Trường sĩ quan Tăng thiết giáp, chính trị, phòng hóa, thông tin, kỹ thuật quân sự 2015

quan_su_7