Các trường Công an công bố điểm chuẩn 2015

Các trường Công an công bố điểm chuẩn 2015

Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn các trường CAND. Qua thống kê cho thấy, điểm chuẩn các trường CAND năm nay cao nhất trong hệ thống các trường ĐH trong cả nước, đồng thời cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Sau đây là điểm chuẩn chi tiết các trường CAND:

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân.

Điểm chuẩn ĐH An ninh nhân dân.

Điểm chuẩn Trường Đại học PCCC và Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân.

Điểm chuẩn Học viện Chính trị CAND.

hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-2015

hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-2015 hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-2015 dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-2015 dai-hoc-canh-sat-nhan-dan-2015 dai-hoc-ky-thuat-hau-can-2015 dai-hoc-phong-chay-chua-chay-2015