Các thay đổi trong kỳ thi SAT 2016-2017

Các thay đổi trong kỳ thi SAT 2016-2017

Theo College Board – tổ chức phi lợi nhuận quản lý kì thi SAT, từ tháng 3/2016, cấu trúc đề thi SAT sẽ được thay đổi nhằm đánh giá chính xác hơn các kĩ năng của các em học sinh. Cập nhật những thay đổi ấy, Kaplan cũng biên soạn lại sách giáo trình, bài tập cùng với toàn bộ học liệu trực tuyến để mang đến cho các em học sinh các tài liệu học thi sát với đề thi thực tế nhất.

So sánh những thay đổi trong cấu trúc SAT 2016-2017

Thay đổi đề thi SAT SAT hiện tại (Có trước tháng 1 năm 2016) SAT mới (từ tháng 3 năm 2016)
Điểm số ¼ điểm phạt cho câu trả lời sai.Tổng điểm là 2400 với:

 • Toán: 800
 • Đọc hiểu: 800
 • Viết: 800
Không có điểm phạt.Tổng điểm là 1600 với:

 • Toán: 800
 • Đọc-Viết: 800

Bài luận không bắt buộc

Cấu trúc
 • 3 bài đọc hiểu (20-25 phút mỗi bài)
 • 3 bài kiểm tra Toán (10-25 phút mỗi bài)
 • 3 bài viết (10-25 phút mỗi bài)
 • 1 bài viết luận (25 phút)
 • 1 bài kiểm tra thực nghiệm
 • Đối với câu hỏi trắc nghiệm có 5 lựa chọn
 • 1 bài kiểm tra đọc và viết với 65 phút cho phần đọc và 35 phút cho phần ngôn ngữ và viết
 • 1 bài kiểm tra Toán với 55 phút cho phần được sử dụng máy tính và 25 phút cho phần không được sử dụng máy tính
 • 1 bài viết luận (50 phút)
 • Đối với câu hỏi trắc nghiệm có 4 lựa chọn
Thời gian 3 tiếng 45 phút 3 tiếng; hoặc 3 tiếng 50 phút nếu có bài viết luận
Viết luận
 • Bài viết luận là bắt buộc
 • Học sinh có 25 phút để hoàn thành bài
 • Các luận điểm và độ chính xác của dữ liệu được nêu ra không được kiểm tra
 • Điểm được tính cùng với phần trắc nghiệm Viết
 • Bài luận là tự chọn
 • Học sinh có 50 phút để phân tích một văn bản 650-750 chữ và hoàn thành bài luận
 • Bài luận kiểm tra khả năng đọc, phân tích và viết, đòi hỏi học sinh phân tích tài liệu và giải thích luận điểm của tác giả
 • Liên quan đến vấn đề thực tế
Toán
 • Tập trung vào nhiều chủ đề
 • Tập trung vào kĩ năng tính toán
 • Được sử dụng máy tính trong tất cả các phần
 • Tập trung vào phân tích số liệu, số học và  giải toán.
 • Máy tính được sử dụng cho 37 câu, và 20 câu không được sử dụng máy tính
Đọc và Viết
 • Đọc gồm 2 phần: hoàn thành câu và đọc hiểu với đoạn văn ngắn (100-150 từ) và đoạn văn dài (400-850 từ)
 • Viết: là điểm phần trắc nghiệm viết và viết luận
Đọc

 • Không có phần hoàn thành câu
 • Kiểm tra hiểu biết thông qua các đoạn văn về Mỹ, về văn hóa, lịch sử/xã hội học và khoa học thế giới.

Viết và ngôn ngữ

 • Kiểm tra thông qua các đoạn văn liên quan đến nghề nghiệp, lịch sự/xã hội học, nhân chủng học và khoa học.