Các điểm mới trong thi vào 10 tại Hà Nội năm 2018-2019

Các điểm mới trong thi vào 10 tại Hà Nội năm 2018-2019

Thứ nhất: Số lượng môn thi thay đổi

Những năm trước thi Toán và Văn thì năm nay thi 4 môn: Toán,  Văn, Ngoại Ngữ và Môn thi thứ tư được lựa chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và sẽ được công bố vào tháng 3/2019.

Thứ hai: Về hình thức thi

Những năm trước thi Toán và Văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút thì năm nay thi vào 10 sẽ thi hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm. Cụ thể các môn Toán Văn vẫn thi vào 10 theo hình thức tự luận còn các môn ngoại ngữ và môn tự chọn thứ 4 sẽ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Thứ ba: Lịch thi dự kiến sẽ sớm hơn. Lịch thi lớp 10 năm 2018-2019 dự kiến sẽ sớm hơn năm trước khoảng 1 tuần tức là đầu tháng 6.

Các điểm mới trong thi vào lớp 10 năm 2018-2019

Thi lớp 10 THPT 2018 -2019 của Hà Nội sẽ kết hợp tự luận và trắc nghiệm

Muốn con đỗ vào lớp 10? Tìm hiểu thêm Lớp luyện thi vào 10 của thầy Thế Anh

Phương thức thi vào lớp 10 sẽ có 2 môn sử dụng hình thức thi tự luận, một môn trắc nghiệm và một kết hợp hai cách này.

diem moi thi vao 10 nam 2019

Ngày 8/10, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) – ông Phạm Quốc Toản thông tin chi tiết về phương thức thi lớp 10 THPT mới, áp dụng từ năm 2019. 

Phương thức thi mới tăng số môn từ 2 lên 4, theo ông Toản là không nhiều và không gây quá tải cho học sinh. Bởi lẽ, chương trình giáo dục THCS hiện nay vẫn đòi hỏi các em học đầy đủ 14 môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học. Việc tăng số môn, ngược lại khiến học sinh học đều các môn, chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế.