Các chương trình đào tạo liên kết của Học viện Tài chính 2015

Các chương trình đào tạo liên kết của Học viện Tài chính 2015 ? Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp), Đại học Victoria of Wellington (New Zealand), Đại học Oxford Brookes (Anh quốc)…

– Chương trình đào tạo tiên tiến xét tuyển đối với thí sinh dự thi THPT Quốc gia có tổng số điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;

– Chi tiết cụ thể xem tại website: www.hocvientaichinh.com.vn và www.iife.edu.vn

– Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm; lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy.

– Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân Thương mại Bcom; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy.

– Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân Kế toán ứng dụng BSc; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Oxford Brookes (Anh quốc) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy.

Theo Học viện Tài chính