Các bài tập về tam thức bậc 2 lớp 8

Các bài tập về tam thức bậc 2 lớp 8

Xem thêm về lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2

Dấu của tam thức bậc 2

Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc hai -tam thức bậc hai

Phần tam thức bậc hai xuất hiện ở lớp 8 trong một số bài toán phân tích nhân tử bằng cách nhóm hạng tử và áp dụng hằng đẳng thức: 

 Ví dụ về phân tích nhân tử lớp 8

1. x2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)

2. x2 + 7x + 10 = (x + 5)(x + 2)

3. 2x2 – 5x + 2= (2x-1)(x-2)

4. 3x2 -10x + 3= (3x-1)(x-3)

Trong đại số sơ cấp, phương trình bậc hai là phương trình có dạng:  ax^2+bx+c=0

tam thuc bac hai lop 8
với x là ẩn số chưa biết và a, b, c là các số đã biết sao cho a khác 0. Các số a, b, và c là những hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng hệ số bậc hai, hệ số bậc một, và hằng số hay số hạng tự do.

Vì phương trình bậc hai chỉ có một ẩn nên nó được gọi là phương trình “đơn biến”. Phương trình bậc hai chỉ chứa lũy thừa của x là các số tự nhiên, bởi vậy chúng là một dạng phương trình đa thức, cụ thể là phương trình đa thức bậc hai do bậc cao nhất là hai.

Các cách giải phương trình bậc hai phổ biến là nhân tử hóa (phân tích thành nhân tử), phương pháp phần bù bình phương, sử dụng công thức nghiệm, hoặc đồ thị. Giải pháp cho các vấn đề tương tự phương trình bậc hai đã được con người biết đến từ năm 2000 trước Công Nguyên.

Phân tích thành nhân tử lớp 8

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có thể viết được thành (px + q)(rx + s) = 0. Trong một vài trường hợp, điều này có thể thực hiện bằng một bước xem xét đơn giản để xác định các giá trị pqr, và s sao cho phù hợp với phương trình đầu. Sau khi đã viết được thành dạng này thì phương trình bậc hai sẽ thỏa mãn nếu px + q = 0hoặc rx + s = 0. Giải hai phương trình bậc nhất này ta sẽ tìm ra được nghiệm.

Ví dụ về phân tích nhân tử lớp 8

1. x2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)

2. x2 + 7x + 10 = (x + 5)(x + 2)

3. 2x2 – 5x + 2= (2x-1)(x-2)

4. 3x2 -10x + 3= (3x-1)(x-3)

Kết luận: Các bài tập về tam thức bậc 2 lớp 8 chỉ giới thiệu phương trình bậc hai thông qua phân tích thành nhân tử lớp 8 mà thôi