Bộ câu hỏi ôn tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ

Bài viết cùng chủ đề: Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số – Vũ Ngọc Huyền

Chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số gồm có:

1. Nội dung ôn tập
Ôn tập các vấn đề cơ bản sau:
+ Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
+ Cực trị của hàm số
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
+ Đường tiệm cận
2. Phương pháp
– Thống kê lại lý thuyết, giao bài tập trắc nghiệm theo các mức độ phù hợp với đối tượng học sinh
– Hướng dẫn một số thao tác làm nhanh bài tập trắc nghiệm
3. Mức độ kiến thức cần đạt
+ Chỉ ra được các khoảng đồng biến và nghịch biến của đồ thị hàm số
+ Tìm được các điểm cực trị của hàm số
+Tìm được GTLN, GTNN của hàm số theo yêu cầu
+ Chỉ ra được các đường tiệm cận của hàm số
+ Nhận dạng được đồ thị các hàm số đã học thông qua hàm số và ngược lại

Download đầy đủ Chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số tại đây.