Biểu đồ điểm thi các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa 2015

Biểu đồ điểm thi các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa 2015

Biểu đồ điểm thi môn Toán 2015

bieu-do-diem-toan-2015

Biểu đồ điểm thi môn Vật lí 2015

bieu-do-diem-vat-li-2015

Biểu đồ điểm thi môn Hóa 2015

bieu-do-diem-hoa-hoc-2015

Biểu đồ điểm thi môn Văn 2015

bieu-do-diem-ngu-van-2015

Biểu đồ điểm thi môn Sử 2015

bieu-do-diem-lich-su-2015

Biểu đồ điểm thi môn Địa 2015

bieu-do-diem-dia-li-2015

Biểu đồ điểm thi môn Tiếng Anh 2015

bieu-do-diem-tieng-anh-2015

Biểu đồ điểm thi môn Tiếng Đức 2015

bieu-do-diem-tieng-duc-2015

Biểu đồ điểm thi môn Tiếng Nga 2015

bieu-do-diem-tieng-nga-2015

Biểu đồ điểm thi môn Tiếng Nhật 2015

bieu-do-diem-tieng-nhat-2015

Biểu đồ điểm thi môn Tiếng Pháp 2015

bieu-do-diem-tieng-phap-2015

Biểu đồ điểm thi môn Tiếng Trung 2015

bieu-do-diem-tieng-trung-2015

Biểu đồ điểm thi môn Sinh học 2015bieu-do-diem-sinh-hoc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố biểu đồ điểm thi của thí sinh thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Biểu đồ này tính chi tiết đến 0,25 điểm.

Theo đó trong tổng số hơn 720.000 thí sinh dự thi ở các cụm đại học, có đến 20.480 em bị điểm liệt (dưới 1). Môn Toán chiếm số lượng bài bị điểm dưới 1 lớn nhất – gần 18.000 bài (hơn 2.600 bài bị điểm 0).

Lịch sử là môn tiếp theo có lượng bài bị điểm liệt lớn – hơn 1.200 bài. Tuy nhiên, số bài thi đạt điểm 9 trở lên ở môn này cao hơn nhiều so với kỳ vọng, lên tới 2.000.

Môn Ngoại ngữ có hơn 530 bài bị điểm liệt; Ngữ văn là 492; Địa lý là 375. Môn Sinh học, Vật lý và Hoá học có số bài thi bị điểm dưới 1 ít nhất với lần lượt là 15 và 20 bài.

Từ ngày 1/8, các thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Trước đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT được công bố đạt trên 93%. So với các năm trước, con số này giảm đáng kể: giảm 7% so với năm 2014; giảm khoảng 6% so với các năm 2013 và 2012. Trong tổng số hơn 816.000 thí sinh dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp có hơn 68.700 em trượt.

So sánh trên cả nước, tỷ lệ tốt nghiệp của thí sinh dự thi tại cụm trường đại học chủ trì cao hơn (95%) cụm do các Sở Giáo dục chủ trì (84%).