Bài toán để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó

Bài toán để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó

Chúng ta đôi khi thường gặp bài toán tìm điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn một điều kiện gì đó như là > 1/2, < một số,…. Cách giải bài toán này ra sao?

Hãy nhớ các công thức sau

giai-bai-toan-dieu-kien-nghiem-cua-tam-thuc-bac-2

Điều kiện để hai nghiệm đối với 2 số khác nhau

bai-toan-dieu-kieu-nghiem-cua-tam-thuc-bac-hai