Bài tập về Hàm số lượng giác – Toán lớp 11

Bài tập về Hàm số lượng giác – Toán lớp 11

Để làm tốt bài tập về hàm số lượng giác thì các em cần phải biết tập xác định của hàm số cơ bản của những năm lớp trước như hàm căn thức, hàm phân số…

Ngoài ra còn cần biết hàm số chẵn là hàm số như thế nào?

Hàm số lẻ là hàm số ra sao?

Và đương nhiên là những kiến thức cơ bản về Hàm số lượng giác vừa được học

Dưới dây là các Bài tập về Hàm số lượng giác – Toán lớp 11 và lời giải, các em có thể tham khảo để học tập tốt hơn.

bai-tap-ham-so-luong-giac

bai-tap-ham-so-luong-giac-1

Bài giải Bài tập lượng giác