Bài tập trắc nghiệm đạo hàm chương 5 sách giáo khoa 11

Bài tập trắc nghiệm đạo hàm chương 5 sách giáo khoa 11: bài 10,11,12 trang 177 sách giáo khoa 11

Bài 10 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 10 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 10 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 11 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 11 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 11 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải:

Giải bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

 Giải bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11