Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo

 

+ Dạng toán 1: Xác định các khoảng đơn điệu của hàm số
Phương pháp: Lập bảng xét dấu f'(x) hoặc lập bảng biến thiên để đưa ra kết luận
+ Dạng toán 2: Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu trên khoảng cho trước
Phương pháp: Dựa vào nội dung kết quả: f(x) đồng biến (nghịch biến) trên (a;b) khi và chỉ khi f'(x) >= 0 (f'(x) =< 0 với mọi x thuộc (a;b). Dấu “=” xảy ra hữu hạn
+ Kỹ năng 1: Đọc bảng biến thiên (bảng xét dấu)
Phương pháp: Dựa vào bảng biến thiên (hoặc bảng xét dấu), trên khoảng nào mà f'(x) mang dấu dương (âm) thì khoảng đó hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến)
+ Kỹ năng 2: Đọc đồ thị hàm số và sử dụng các phép biến đổi đồ thị đơn giản
Phương pháp: Dựa vào đồ thị, trên khoảng nào mà đồ thị f(x) là đường đi lên (đi xuống) từ trái sang phải thì khoảng đó hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến)

Download đầy đủ tại đây.