Bài tập 62, 63,64,65,66 trang 64-65 sách giáo khoa toán 9

Bài tập 62, 63,64,65,66 trang 64-65 sách giáo khoa toán 9

Bài 62 (trang 64 SGK Toán 9 tập 2): Cho phương trình 7x2 + 2(m – 1)x – m2 = 0.

a) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?

b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình theo m.

Lời giải

a) Δ’ = (m – 1)2 + 7m2 > 0 với mọi giá trị của m.

Do đó phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m.

Giải bài 62 trang 64 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 63 (trang 64 SGK Toán 9 tập 2): Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 2 000 000 người lên 2 020 050 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

Gọi tỉ số tăng dân số trung bình mỗi năm là x% (x > 0).

Giải bài 63 trang 64 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Vậy tỉ số tăng dân số trung bình một năm của thành phố là 0,5%.