Bài 7 trang 18 Sách giáo khoa Toán Đại số lớp 11

Bài 7 trang 18 Sách giáo khoa Toán Đại số lớp 11

Bài 7 (trang 18 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Lời giải:

Đồ thị hàm số y = cos x:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, để hàm số nhận giá trị âm thì:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11