Bài 5 (trang 18 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các giá trị của x để cos x = 1/2

Bài 5 (trang 18 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các giá trị của x để cos x = 1/2

Bài 5 trang 18 sách giáo khoa đại số 11 cơ bản: Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các giá trị của x để cos x = 1/2

Đồ thị hàm số y = cos x:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x:

Để cos x = 1/2 thì đường thẳng y = 1/2 cắt đồ thị hàm số y = cos x, hoành độ giao điểm giữa y = cos x và y = 1/2 là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11