Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (Bài tập tiếp theo )

Bài 32 (trang 80 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn tại P cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm giữa O và T).

Giải bài 32 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 32 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 32 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 33 (trang 80 SGK Toán 9 tập 2): Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn, At là tiếp tuyến của đường tròn tại A. Đường thẳng song song với At cắt AB tại M và cắt AC tại N. Chứng minh AB.AM = AC.AN.

Lời giải

Giải bài 33 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 33 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 34 (trang 80 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB.

Chứng minh MT2 = MA.MB.

Lời giải

Giải bài 34 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 34 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

 

Bài 35 (trang 80 SGK Toán 9 tập 2): Trên bờ biển có một ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trong thấy ngọn đèn này, biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10m so với mực nước biển và bán kính Trái Đất gần bằng 6400km (h.30)?

Hướng dẫn: Áp dụng kết quả của bài tập 34.

Giải bài 35 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Lời giải

Giải bài 35 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 35 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Vậy khi cách ngọn hải đăng khoảng 34km thì người thủy thủ bắt đầu trông thấy ngọn hải đăng.