Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

A. Lý thuyết 

Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a0và biểu thức Δ=b^24ac:

– Nếu Δ>thì phương trình có hai nghiệm phân biết:

x1b+△/2a  và x2b△/2a

– Nếu Δ=0 thì phương trình có nghiệm kép

x1 = xb/2a.

– Nếu Δ<0 thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý: Nếu phương trình ax^2+bx+c=0(a0có a và c trái dấu, tức là ac<0. Do đó Δ=b^24ac>0. Vì thế phương trình có hai nghiệm phân biệt.

 B. Bài tập 

Bài 15 (trang 45 SGK Toán 9 tập 2): Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

Giải bài 15 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 15 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 16 (trang 45 SGK Toán 9 tập 2): Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

Giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9