Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.

a.Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng đó. Cần phải biết ít nhất mấy đại lượng để có thể tìm được các đại lượng còn lại?

b.Lập bảng theo mẫu sau và điền vào số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11):

a.Có thể sử dụng các công thức:

un = u1 + (n – 1)d với n ≥ 2

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11