Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân

Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11):

Để chứng minh dãy (un) là cấp số nhân thì ta chứng minh:

un+1 = un.q với n ∈ N*

(q là công bội cấp số nhân)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=> un+1 = 2 x un. Vậy un là cấp số nhân với công bội q = 2.