Bài 1, bài 2, bài 3 trang 58 sách giáo khoa 11 Toán 11 Nhị thức Newton

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 58 sách giáo khoa 11 Toán 11 Nhị thức Newton

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 11): Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – tơn:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 58 SGK Đại số 11): Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức :

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 2 (trang 58 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11