Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 8)

Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 8)

Bài 1: Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: Thu gọn biểu thức sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

a) Vẽ đồ thị (d) hàm số y = – 2x + 3 .

b) Tìm a # 1 để đường thẳng (d’) : y = (a–1)x + 3a + 2 cắt đường thẳng (d) tại điểm có hoành độ bằng 1.

Bài 4: Tìm x biết 3+√4x < 5

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có AB = 12cm và BH = 6cm. Vẽ đường tròn (A; AH).

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tính độ dài các cạnh BC, AC và AH.

b) Kẻ HM vuông góc với AB tại M, MH cắt đường tròn (A) tại K (K khác H). Chứng minh BK là tiếp tuyến của đường tròn (A).

c) Kẻ tiếp tuyến CI với đường tròn (A) (I là tiếp điểm, I khác H). Chứng minh K, A, I thẳng hàng.

d) Tính diện tích tứ giác BKIC.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 5:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9