Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên lần 2

Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên lần 2

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu HAY trong đề :

  1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45 độ. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD ?
  2. Cho hình chóp S.ABCD đều có chiều cao là h. Mặt cầu (S) có bán kính r không đổi nội tiếp hình chóp. Xác định h theo r để thể tích khối chóp S.ABCD đạt giá trị lớn nhất ?
  3. Cho khối chóp S.ABCD đáy là hình bình hành, thể tích bằng V. M là trung điểm của SB, N trên cạnh SD sao cho SN = 2ND. V ‘ là thể tích của khối tứ diện MACN. Tính tỉ số V’/V ?

0 1 2 3 4 5 6