Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT EA Rôk – Đăk Lăk lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT EA Rôk – Đăk Lăk lần 2

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu HAY trong đề :

  1. Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh hình trụ với đáy cốc dày 1,5cm, thành xung quanh cốc dày 0,2 cm và có thể tích thật (thể tích nó đựng được) là 480π cm^3 thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm^3 thủy tinh ?
  2. Môt ca nô đang chạy trên hồ Tây với vân t ̣ ốc 20m/s thı̀hết xăng; từ thời điểm đó, ca nô chuyển đông chậm ̣dần đều với vân t ̣ ốc v(t) = −5t + 20 , trong đó t là khoảng thời gian tı́nh bằng giây, kể từ lúc hết xăng. Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc ca nô dừng hẳn đi đươc bao nhiêu mét ?

0 1 2 3