20 đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án chi tiết

20 ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài viết “20 đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án chi tiết” bao gồm 20 đề toán thi cuối học kỳ 1 của các trường THPT trên khắp cả nước kèm theo lời giải và đáp án chi tiết. 20 đề toán này giúp các em học sinh hình dung ra được nội dung và cấu trúc của đề thi cuối học kỳ 1. Qua đó, các em học sinh có thể rèn luyện và nâng cao kĩ năng, kiến thức để đạt được kết quả tốt trong kì thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12. 

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Trần Phú – Hà Nội

20 đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 12 và lời giải chi tiết

  • Các đề thi trong tài liệu này gồm:

1. Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.

3. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu.

4. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu.

5. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội.

6. Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội.

7. Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

8. Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên.

9. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội.

10. Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội.

11. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hạ Long.

12. Đề minh họa thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Đề ôn tập học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội (Đề số 1).

14. Đề ôn tập học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội (Đề số 2).

15. Đề ôn tập học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội (Đề số 3).

16. Đề ôn tập học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội (Đề số 4).

17. Đề thi học kỳ 1 Toán 12 (Hệ không chuyên) trường THPT chuyên Long An.

18. Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

19. Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

20. Đề kiểm tra định kỳ lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh