20 đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 12 và lời giải chi tiết

20 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài viết “20 đề ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 12 và lời giải chi tiết” gồm có 20 đề Toán ôn tập kiến thức học kỳ 1 với cấu trúc 40 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận bao quát hết kiến thức học kỳ 1 môn Toán. Khi làm 20 đề ôn tập này, học sinh có thể vừa hình dung ra được dạng bài, dạng đề thi cuối học kỳ 1 vừa có thể ôn tập lại kiến thức và kĩ năng làm đề thi. Nhờ đó mà học sinh có thể đạt được kết quả tốt hơn trong kì thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

20 đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án chi tiết

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 8 (Đề 1): Khi tăng độ dài của tất cả các cạnh của một hình hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích của hình hộp tương ứng sẽ:

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. tăng 6 lần

D. tăng 8 lần

Câu 25 (Đề 2): Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức s(t) = s(0).2^t, trong đó s(0) là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t) là số lượng vi khuẩn A sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con?

A. 48 phút

B. 19 phút

C. 7 phút

D. 12 phút